Minitool Ziņu Centrs

Ko darīt, DVD iestatīšana neizdevās ielādēt aparatūras monitora draiveri? [MiniTool ziņas]